• DK
  • GB
Farvel og tak til 2020 - Velkommen 2021
- Af Keld Andersen, Salgs- og Markedsdirektør, Pajo-Bolte A/S

Ved indgangen til et nyt år, er der tradition for at kigge tilbage på året som er gået, og ligeledes fremad imod
året som ligger foran os.

Også her hos Pajo-Bolte blev 2020 et anderledes år, med en Covid-19 pandemi, som påvirkede det meste af
den danske industri, og som skabte et atypisk mønster i den totale forsyningskæde. Vi kan konstatere at
vores forretningsmodel, baseret på et markant værdisæt, med høj forsyningssikkerhed og fokus på individuel
kundeservice – viste sig at være den rigtige, og vi kom som virksomhed styrket ud af 2020. Det er vi stolte
over, og vi er taknemmelige over at så mange kunder, gamle som nye, valgte Pajo-Bolte i 2020. – vi lover at
gøre vores bedste for at leve op til tilliden.

Året som kommer

Vender vi så blikket imod 2021 - og et forår som forhåbentlig vil betyde farvel til Corona, og anskuer dette
med en boltemands øjne, så ser vi igen ind i en periode med udfordringer.

I forlængelse af de atypiske mønstre i 2020, ser vi et marked, som er præget af uro og usikkerhed, og en
række forhold, som utvivlsomt vil påvirke markedet i større eller mindre grad i 2021.

En række parametre kan påvirke forsynings- og værdikæden:

Den generelle råvaresituation i producentleddet, har hen over efteråret 2020 skabt et pres på markedet. Der
har siden midten af 2020 været rapporter om stigende priser på råvarer, såvel kulstofstål som rustfri. Dette,
kombineret med en global øget efterspørgsel, skaber et pres på genanskaffelsespriserne, og i nogle tilfælde
længere leveringstider end normalt.

Der er ikke tvivl om at usikkerheden omkring Brexit, har skabt et unormalt aftræk hos de store Europæiske
grossister på kontinentet. Frygten for told, og andre kommercielle benspænd ved et hårdt Brexit, fik de
engelske forhandlere til at hamstre i løbet af de sidste måneder af 2020. Dette har påvirket hele det
Europæiske marked, og i nogle tilfælde medført knaphed på enkelte artikler.

I slutningen af året tegnede der sig et billede af en meget urolig transportsituation, med manglende kapacitet,
og en generel ustabilitet på transportmarkedet. Dette førte til voldsomme prisstigninger for de oversøiske
fragtrater, som i løbet af meget få uger steg til det 4 eller endda 5 dobbelte af normal lejet. Fragtbookinger
bliver skubbet, eller måske ligefrem annulleret, og udanske udtryk som ”who pays swims!” er pludselig blevet
hverdag.

EU-kommissionen har netop offentliggjort at der, på baggrund af en klage fra EIFI (EUROPEAN INDUSTRIAL
FASTENERS INSTITUTE), indledes undersøgelse af hvorvidt der er tale om unfair konkurrence fra Kinesiske
producenter. Såfremt Kommissionen vurderer at dette er tilfældet, kan der pålægges straf told på Kinesisk
producerede produkter, med ukendte konsekvenser til følge. Det vides på nuværende tidspunkt ikke konkret
hvilke produkter som vil blive omfattet, eller toldsatsens størrelse, men det kan få ret voldsomme
konsekvenser for markedet, da Kina er den klart største producent af befæstelsesartikler. Det er uundgåeligt
at dette vil påvirke markedet indtil situationen er endelig afklaret.

Konklusionen er at vi står midt i en brydningstid, hvor alt kan ske, men hvor ingen på nuværende tidspunkt
kan sige noget konkret om hvad der kommer til at betyde i forhold til prisniveau og forsyningssikkerhed!

Pajo-Bolte sikrer forsyningssikkerheden med Danmarks stærkeste lager

Hos Pajo-Bolte følge vi udviklingen nøje, og gør vores bedste for at navigere godt igennem, med mindst
mulige gener for vores kunder - på trods af de nævnte udfordringer!

Vi er hos Pajo-Bolte klar til at hjælpe vores kunder – og vi gør det på den måde som vi ved virker!

Vores lager er stærkere end nogensinde, vores indkøbsafdeling har sikret et solidt netværk af producenter,
og vi har flere varer end nogensinde før på vej hjem fra vores globale producenter.

Samtidig udvider vi løbende vores sortiment, og vi styrker vores organisation, så vi er klar til at imødekomme
vores kunders ønsker i året som kommer. Vi sætter endnu mere fokus på kundeservice, og den totale
købsoplevelse – det skal være let og ukompliceret at handle hos Pajo-Bolte.

Med de bedste ønsker om et rigtig godt nytår.

Pajo-Bolte A/S